ඇමතිගේ විගඩ්ම නතර කළ යුතුයි - නලින්ද ජයතිස්ස

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ පාසල් වර්ගීකරණ විගඩම නවතා දමා සියලුම පාසල්වලට නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ප‍්‍රතිලාභ ලබාදීමට කටයුතු කරන්නැයි අමාත්‍යවරයාට පවසන බව සමාජවාදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ ජාතික සංවිධායක නලින්ද ජයතිස්ස මහතා මාධ්‍යවෙත් පවසා තිබේ.

ඔහු එහිදී පවසන්නේ "අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධනගේ ද්විතීයික පාසල් සිහිනය නිසා මේ රටේ ළමා පරපුරටම නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ප‍්‍රතිලාභ අහිමි වෙමින් යනවා. මේ නිසා පාසල් වර්ගීකරණ නාඩගම නවතා දමා දැනට රට තුළ තිබෙන සමස්ත පාසල් පද්ධතියම එක හා සමානව දියුණු කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි.

ද්වීතියික පාසල් 1000ක් සහ පෝෂිත පාසල් 5000 සිහිනය නිසා සිදුවන්නේ රට තුළ පිහිටි පාසල් 9662ක ප‍්‍රමාණය පාසල් 6000 දක්වා අඩුවීමයි.

මීට අමතරව ද්වීතියික පාසල් 1000 යටතේ එම පාසල්වල ප‍්‍රාථමික අංශය ඉවත්කරන පාසල්වල ඉගෙනුම ලබන දරුවන් යොමුකළ යුත්තේ කුමන පාසලකටද යන්න පිළිබඳ වැඩපිළිවෙලක් නොමැතිවීම නිසා බොහෝ පාසල් දරුවන් මාස ගණන් නිවෙස්වලට වී කාලය ගත කිරිමට සිදුවනවා.

මේ නිසා පාසල් දරුවන්ට කුඩා අවදියේදී ලැබිය යුතු පාසල් අධ්‍යාපනය ක‍්‍රමානුකූලව නොලැබී යමින් තිබෙනවා. ඒ තුළින් සිදුවන්නේ ළමා පරපුරට දැඩි අසාධාරණයක් සිදුවීම බවත් ඒ මහතා සඳහන් කරයි.

මේ නිසා රටේ අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා ලෙස මේ තත්ත්වය තේරුම්ගෙන පාසල් වර්ගීකරණ විගඩම නවතා දමා සියලුම පාසල්වලට නිදහස් අධ්‍යාපනයේ ප‍්‍රතිලාභ ලබාදීමට කටයුතු කළ යුතුයි." යනුවෙනි.

Add comment


Security code
Refresh