පොලීසියේ ඉහළ නැවතත් වෙනස්කම් කිහිපයක්

මීට දින පහකට පමණ පෙර පොලීසියේ උසස් නිලධාරීන් 33ගේ ස්ථාන මාරුවීම් සිදුකළ අතර නැවත වරක් තවත් ඉහළ නිලධාරීන් 10ක් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මාරුකර ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම මාරුකිරීම් පිළිබඳව පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය පවසා ඇත්තේ, ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් සිව්දෙනෙකු පොලිස් අධිකාරීවරුන් තිදෙනෙකු සහ සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරුන් තිදෙනෙකු මෙලෙස මාරුකළ බවයි.

ඒ අනුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී කේ.ඊ.ආර්.එල්. ප්‍රනාන්දු මහතා ගම්පොළ සිට නුගේගොඩ කොට්ඨාසයටත්, ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී එම්.බී.ජී. ඇල්ලේපොල මහතා මහනුවර සිට ගම්පොල කොට්ඨාසයටත්, ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී බී.කේ.ඒ.එච්.ජී. මතුරට මහතා කොළඹ දකුණ කොට්ඨාසයේ සිට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙසත්, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂවරයාව සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ඩී. ගජසිංහ මහතා නීති කොට්ඨාසයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙසත්, පොලිස් අධිකාරී පී.එස්.සී. ද සිල්වා මහතා නුගේගොඩ සිට පොලිස් අණදෙන මැදිරියේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙසත්, පොලිස් අධිකාරී කේ.ඩී.ඒ. සේරසිංහ මහතා අනුරාධපුර සිට මහනුවර කොට්ඨාසයටත්, පොලිස් අධිකාරී එස්.පී. රණගල මහතා අම්පාර සිට කොළඹ දකුණ කොට්ඨාසයටත් මාරුකර ඇත.

මෙම ස්ථාන මාරුව පිළිබඳව පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කර ඇත්තේ සේවයේ අවශ්‍යතාව මත සිදුකරන ලද්දක් බවයි.

ආශ්‍රිත පුවත්

පොලීසියේ ඉහළ 33ට මාරුවීම්

Add comment


Security code
Refresh