‍‍ෆේස් බුක්

මැලේසියානු රූ රැජිණ ඩොලර් 200 කට විකිණේ

මැලේසියාවේ පැවති වෙන්දේසියකදී හිටපු මැලේසියානු රූ රැජීණක් වන නදියා හෙන්ග් මැලේසියානු රින්ගිට්ස් 600(ඇ.එ. ඩොලර් 200) ක මිළකට මිලදී ගැනීමට ඉන්දියානු නීතීඥයෙක් සමත්ව ඇත.

පුරාණ වහල් වෙළදාම සිහිගන්වමින් පැවති මෙම වෙන්දේසිය උන්ඩිම්සියා (UndiMsia) නැමැති ප‍්‍රජා සත්කාරක සහ තරුණයන් බළගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතියකට ආධාර වශයෙන් පවත්වා ඇති අතර වෙන්දේසියට ඉදිරිපත් කල නදියා හෙන්ග් සමග ආපන ශාලාවකින් රාතී‍්‍ර භෝජනයක් ගැනීමට ඇයව මිළදී ගත් නීතිඥයාට අවස්ථාව ලැබෙනු ඇත.

 

Add comment


Security code
Refresh

බැනරය

පින්තූර පුවත් 

http://www.lankatruth.com/home/sinhala/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5321844667.jpg

අය-වැයට එරෙහිව

අඹුඩේ පිටින් අපි අවේ අපෙ අයිතිය දිනාගන්න See details

http://www.lankatruth.com/home/sinhala/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3346710313.jpg

අය-වැයට එරෙහිව

අඹුඩෙ පිටින් අපි ආවේ අපෙ අයිතිය දිනාගන්න See details

http://www.lankatruth.com/home/sinhala/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9760134624.jpg

අය-වැයට එරෙහිව

අඹුඩෙ පිටින් අපි ආවේ අපෙ අයිතිය දිනාගන්න See details

http://www.lankatruth.com/home/sinhala/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5344674634.jpg

අය-වැයට එරෙහිව

අඹුඩෙ පිටින් අපි ආවේ අපෙ අයිතිය දිනාගන්න See details

Facebook