‍‍ෆේස් බුක්

වාහන ලියාපදිංචිය සීග්‍රයෙන් පහළට

2012 ජුනි මස වනවිට මෙරට නව වාහන ලියාපදිංචිය 48% කින් පහත වැටී ඇතැයි වාර්තාවේ.

මෝටර් රථ ලියාපදිංචිය 56.4%කින්ද යතුරුපැදි ලියාපදිංචිය 46.3% කින්ද අඩුවී තිබේ.

2012 ජුනි මස වනවිට මෝටර් රථ 2,268ක්‌ පමණක්‌ ලියාපදිංචි වී තිබේ.

මෙයට හේතු වී ඇත්තේ මධ්‍යම පාංතික ජනතාවට පවා මෝටර් රථයක් හෝ යතුරුපැදියක්‌ මිලයට ගැනීමට නොහැකි තරමටම අධික ලෙස වාහන බදු අය කිරීම නිසා සැයි ව්‍යාපාරිකයෝ පවසති.

රජය විසින් මෙලෙස අධික බදු අය කිරීම නිසා රුපියල් ලක්ෂ 11කට තිබූ මෝටර් රිය ලක්ෂ 21ක්‌ තෙක්‌ද රුපියල් ලක්ෂ 14කට තිබූ මෝටර් රිය ලක්ෂ 17 තෙක්‌ද වැඩිවී ඇත.

Add comment


Security code
Refresh

බැනරය

පින්තූර පුවත් 

http://www.lankatruth.com/home/sinhala/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5321844667.jpg

අය-වැයට එරෙහිව

අඹුඩේ පිටින් අපි අවේ අපෙ අයිතිය දිනාගන්න See details

http://www.lankatruth.com/home/sinhala/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/3346710313.jpg

අය-වැයට එරෙහිව

අඹුඩෙ පිටින් අපි ආවේ අපෙ අයිතිය දිනාගන්න See details

http://www.lankatruth.com/home/sinhala/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/9760134624.jpg

අය-වැයට එරෙහිව

අඹුඩෙ පිටින් අපි ආවේ අපෙ අයිතිය දිනාගන්න See details

http://www.lankatruth.com/home/sinhala/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/5344674634.jpg

අය-වැයට එරෙහිව

අඹුඩෙ පිටින් අපි ආවේ අපෙ අයිතිය දිනාගන්න See details

Facebook