හිස නැති ඇටසැකිල්ලක් කමතින් මතුවෙයි

හිස රහිත මිනිස් ඇටසැකිල්ලක් හොරණ අරමනාගොඩ අතහැර දැමූ කමතක තිබී හමුවී ඇතැයි වාර්තාවේ.

මෙම ඇටසැකිල්ල පිරිමියකුගේ ද ගැහැනියකගේ ද යන්න තවමත් අනාවරණය වී නොමැති අතර ඒ බව සොයාගැනීමට පොලිසිය අධිකරණ සහය ලබාගණිමින් සිටින බව පොලිස් ආරංචිමාර්ග අනාවරණය කරයි.

මෙම ඇටසැකිල්ල කාගේද ? මෙම ස්තානයට පැමිණියේ කෙසේද ? යන්නත් මෙහි යම් අපරාධයක් සිදුවී ඇතිදැයි යන්නත් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ සිදුකරගෙන යන බවත් එම ආරංචිමාර්ග වැඩිදුරටත් අනාවරණය කළේය.

Add comment


Security code
Refresh