ස්පයිස් ජෙට් එකෙන් රු. 9000 ට ඉන්දියාවට ගිහින් එන්න

ඉන්දියාව සහ ශී‍්‍ර ලංකාව අතර අඩු වියදම් ගුවන් ගමන් සේවාවක් ආරම්භ කිරීමට පෞද්ගලික ගුවන් සමාගමක් වන ස්පයිස් ජෙට් ගුවන් සමාගම තීරණය කර ඇත.

ආසන 78 කින් යුතු ගුවන් යානයක් යොදාගනිමින් ඉන්දියාවේ මදුරාසිය සහ ශී‍්‍ර ලංකාවේ කටුනායක අතර දිනකට ගමන්වාර දෙකක් යාමට සැලසුම් කර ඇති ස්පයිස් ජෙට් ගුවන් යානයේ සම්පූර්ණ ගමන් වාරයක් (යාමට සහ ඒමට) සදහා අය කරන්නේ ඉන්දියානු රුපියල් 9000 ක මුදලකි. එය ආසන්න වශයෙන් ශී‍්‍ර ලංකා රුපියල් 21000 ක පමණ මුදලකි.

ඉන්දියාවේ මදුරාසි ගුවන්තොටුපලේ සිට ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපලවල් වෙත ගුවන් ගමන් ආරම්භ කල පළමු පෞද්ගලික ගුවන් සේවය ස්පයිස් ජෙට් ගුවන් සමාගම වේ.

Add comment


Security code
Refresh