වාණිජ ණය ඉහළයාමේ අනතුරක්

ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ හා සහනදායී නොවන ණය ගැනීම් ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළයමින් ඇති බවත් එය මේ වසර අවසන් වන විට සමස්ත විදෙස් ණයෙන් 50%ක් වනු ඇති බවත් ප්‍රකාශ වේ.

2004 වසරේදී මෙම ණය පැවතියේ 5%ක් තරම් අවම අගයකය. 2011 වසරේදී වාණිජ හා සහනදායී නොවන ණය ගැනීම් ප්‍රතිශතය 43ක අගයක පැවති අතර මේ වසරේදී මහ බැංකුව  ඩොලර් බිලියන 01ක නව බැඳුම්කර නිකුතුවක් සිදු කළේය.

ආණ්ඩුවේ ආදායමට වඩා වියදම් ඉහළයාම හේතුවෙන් වැඩි පොලී අනුපාත මත ලබා ගන්නා විදෙස් වාණිජ ණය පරිභෝජන කටයුතු සඳහා වියදම් කිරීමට සිදුව ඇති බව පෙන්වා දෙන ආර්ථික විශේෂඥයෝ වාණිජ ණය පරිභෝජන කටයුතු සඳහා වියදම් කිරීම ණය කළමනාකරණයේ අතිශය අවදාම්කාරී පියවරක් බව පෙන්වා දෙති.

මෙම ණය ගැනීම්වල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස 2012 මැයි මාසය වන විට රාජ්‍ය ණය රුපියල් ට්‍රිලියන 3.14ක් වූ අතර ඉන් 87.5%ක් හෙවත් රුපියල් ට්‍රිලියන 2.75ක් විදෙස් ණය වී තිබේ. වසරකට පෙර රාජ්‍ය ණය රුපියල් ට්‍රිලියන 2.72ක් වූ අතර විදෙස් ණය අගය වූයේ රුපියල් ට්‍රිලියන 2.07ක් හෙවත් 76%කි.

2004 දක්වා ලංකාව අඩු ආදායම් ලබන රටවල් කාණ්ඩයට ඇතුළත්ව තිබීම නිසා ධනවත් රටවලින් හා මූල්‍ය ආයතනවලින් සහනදායී ණය ලබාගැනීමේ හැකියාව තිබූ අතර මූල්‍ය ආයතන විසින් ලංකාව මධ්‍ය ආදායම් රටවල් කාණ්ඩයට ඇතුළත් කිරීම නිසා සහන පොලී අනුපාත යටතේ ණය ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලංකාවට අහිමි විය.

Add comment


Security code
Refresh