පැය 9 ක් ජලය කැපේ

 

මහරගම සහ පන්නිපිටිය අතර නල මාර්ගයේ හදිසි අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් අද (25) රාත්‍රී 8.00 සිට හෙට (26) පෙරවරු 9.00 දක්වා පැය 9 ක කාලයක් මහරගම අවට ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය වාර්තා කර ඇත.

ඒ අනුව පන්නිපිටිය, රුක්මල්ගම, මත්තේගොඩ, පැලැන්වත්ත හා කැස්බෑවේ සිට බොරලැස්ගමුව දක්වා සියලු අතුරුමාර්ග ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ලබන බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

 

Add comment


Security code
Refresh